لوگو سایت را از چه بخشی تغییر دهیم ؟

لوگو سایت در بخش هدر و فوتر را میتوانید از بخش ویترین > تنظیمات عمومی تغییر دهید

همچنین برای فهمیدن اندازه استاندارد تصاویر برای لوگو فوتر و هدر ، به بخش ویترین > اطلاعات مراجعه فرمایید