فایل zip داخل پوشه نصب آسان موجود نیست

در بسته نصبی قالب ویترین ، بجای استفاده از فایل با پسوند zip ، فایلی با پسوند daf قرار داده شده است که تا 50 درصد بهینه تر است و تفاوتی در مراحل نصب ایجاد نمیکند