بخش تنظیمات قالب در پیشخوان وردپرس نمایش داده نمیشود

نمایش تنظیمات قالب و بخش های دیگری از قالب در پیشخوان وردپرس ، نیازمند فعالسازی افزونه “مدیریست لایسنس راستچین” میباشد