آیا قالب با افزونه چند فروشندگی دکان سازگار است ؟

در حال حاضر قالب فروشگاهی ویترین با افزونه های چند فروشندگی مانند دکان سازگار نیست اما در آگدیت های آینده قطعا این امکان در اختیار خریداران قالب قرار داده خواهد شد